Aktuality

Agličtina

Vážení rodičia, v rámci výuky anglického jazyka sa vedenie materskej školy na rok 2019-20 rozhodlo pre súkromnú jazykovú školu – PRO AMERICANA. Bližšie informácie nájdete na

Viac »

2% z dane

Vážení rodičia,  materská škola je i v tomto roku poberateľom 2% – 3% dane z príjmov za rok 2020, preto Vás touto cestou žiadame o

Viac »

Dotácia stravy

Vážení rodičia školopovinných detí! S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a

Viac »