Harmonogram aktivít materskej školy v šk.roku 2020/21

calendar

September 2020

 • triedne schôdze RZ
 • „Dopravné ihrisko“ – návšteva dopravného ihriska ZŠ Eötvösa 39
 • Športové dopoludnie – Európsky týždeň športu                                                                                    

Október 2020

 • Zeleninkové šialenstvo – zahájenie projektu
 • Deň materských škôl „Halloween v Rokfortskej škole čarodejníkov – vzdelávacie aktivity a tvorivé dielne s jesennou tematikou

November 2020

 • Dentálna hygiena “Zdravé zúbky” – odborná prednáška spojená s praktickou ukážkou o dentálnej hygiene
 • Vesmírne potulky – návšteva hvezdárne

December 2020

 • „Mikuláš, teta Terezka a čertíkovia“ – oslava príchodu Mikuláša
 • vianočné posedenia s deťmi zo ZŠ
 • „Deti deťom – “Vianoce sú pred dverami“ – divadelné predstavenia v rámci tried
 • vianočné besiedky tried s rodičmi
 • deti seniorom – prezentácia vianočného programu v domove dôchodcov

Január 2021

 • rodičovské združenie pre predškolákov
 • metodické dni pre PZ
 • Hejného matematika
 • Fit lopty
 • Projekt Víla Envirka

Február 2021

 • „Kúzelné masky“ – karnevalové šantenie
 • „Knick – knack “ – interaktívne pohybové predstavenie žongléra
 • „Malí bádatelia“ – sférické divadlo pod kupolou (vesmír, a podmorský svet)

Marec 2021

 • „Moja najmilšia knižka“ – návšteva knižnice 
 • Eurorozprávky, alebo z krajiny do krajiny – interný projekt
 • “Nemo” – predplavecký výcvik

Apríl 2021

 • „Komárňanský chodníček“- projekt poznaj svoje mesto
 • výtvarná súťaž – Komárno – moje mesto
 • vláčikom za poznaním
 • „Malá olympiáda škôlkárov“ – v športovej hale mesta
 • Malí záchranári – Mŕtve rameno Váhu
 • Deti – deťom – prezentácia programov
 • návšteva ZUŠ – výchovný koncert
 • Dobrodružstvá víly Envirky” – environmentálno vzdelávací projekt so športovo zábavným dopoludním

Máj 2021

 • „Deň rodiny“ – stretnutie a posedenie s rodičmi
 • deti seniorom
 •  oslava40. výročie MŠ 
 • “Folklórna superstár, alebo návrat do minulosti“ – ľudové tradície a zvyky
 • “Z truhlice starej matere” – výstava starožitností
 • výstava detských prác – „Rok v MŠ“
 • návšteva ZUŠ
 • Medo Dedo -prednáška o včelách

Jún 2021

 • oslava MDD „Z rozprávky do rozprávky“
 • Balónová šou -šašo Ľuboš
 • exkurzie – farma Briežky, rezervácia Dropie, Veľký Lél…
 • rozlúčková slávnosť predškolákov