Harmonogram aktivít materskej školy v šk. roku 2022-23

calendar

September

 • triedne schôdze RZ
 • Zajačik becepáčik a doprava
 • Športové dopoludnie – Európsky týždeň športu                                                                                    

Október

 • projekt – Zeleninkové šialenstvo po celý rok!
 • Deň materských škôl „Halloween v Rokfortskej škole čarodejníkov – tvorivé hry a aktivity
 • projekt SFZ – Dajme spolu gól!

November

 • Dentálna hygiena „Zdravé zúbky“ – odborná prednáška spojená s praktickou ukážkou o dentálnej hygiene
 • Vesmírne potulky – návšteva hvezdárne

December

 • „Mikuláš, teta Terezka a čertíkovia“ – oslava príchodu Mikuláša
 • vianočné posedenia s deťmi zo ZŠ
 • „Deti deťom – „Vianoce sú pred dverami“ – divadelné predstavenia v rámci tried
 • vianočné besiedky tried s rodičmi
 • deti seniorom – prezentácia vianočného programu v domove dôchodcov

Január

 • rodičovské združenie pre predškolákov
 • metodické dni pre PZ
 • Hejného matematika
 • Joga pre zamestnancov

Február

 • „Kúzelné masky“ – karnevalové šantenie
 • „Knick – knack “ – interaktívne pohybové predstavenie žongléra
 • „Malí bádatelia“ – sférické divadlo pod kupolou (vesmír, a podmorský svet)
 • projekt SFZ – Dajme spolu gól!

Marec

 • „Moja najmilšia knižka“ – návšteva knižnice 
 • Eurorozprávky, alebo z krajiny do krajiny – interný projekt

Apríl

 • „Komárňanský chodníček“- projekt poznaj svoje mesto
 • výtvarná súťaž – Komárno – moje mesto
 • vláčikom za poznaním
 • „Olympiáda škôlkarov“ – v športovej hale mesta
 • Malí záchranári – Mŕtve rameno Váhu
 • návšteva ZUŠ – výchovný koncert
 • Dobrodružstvá víly Envirky“ – environmentálno vzdelávací projekt so športovo zábavným dopoludním

Máj

 • „Deň rodiny“ – stretnutie a posedenie s rodičmi
 • deti seniorom
 • “Folklórna superstár, alebo návrat do minulosti“ – ľudové tradície a zvyky
 • „Z truhlice starej matere“ – výstava starožitností
 • Fidlikanti – u nás v MŠ
 • Medo Dedo -prednáška o včelách
 • športovo náučno rozprávkové dopoludnie „Z rozprávky do rozprávky“

Jún

 • projekt – „Bosonohá Olympiáda“
 • oslava MDD „hudobno – pohybová zábava s Veronikou“
 • Balónová šou -šašo Ľuboš
 • exkurzie – farma Briežky, rezervácia Dropie, Veľký Lél…
 • rozlúčková slávnosť predškolákov