helloquence-51716-unsplash

Vážení rodičia, 

materská škola je i v tomto roku poberateľom 2% – 3% dane z príjmov za rok 2020, preto Vás touto cestou žiadame o poskytnutie dane pre MŠ. Tlačivá sú k dispozícii v triedach a tu na webovej stránke školy v ikonke pod názvom “pre rodičov” .

Za pomoc Vám ďakujeme.

Údaje o prijímateľovi

Odchodné meno: Rodičovské združenie pri materskej škole

Sídlo: 945 01 Komárno, Eötvösova ul. 64

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo: 17319617/2511

viac info