Dokumenty

Školský poriadok 2020/21

(Po kliknutí sa zobrazí .pdf)

Správa 2019/20

(Po kliknutí sa zobrazí .pdf)

Hodnotenie IMZ 1. polrok
šk. roka 2019/20

(Po kliknutí sa zobrazí .pdf)

Hodnotenie IMZ 2. polrok
šk. roka 2019/20

(Po kliknutí sa zobrazí .pdf)