Materská škola
na ul. Eötvösa 64 v Komárne

Sme zariadenie, ktoré poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výchova a vzdelávanie prebieha na základe Školského vzdelávacieho programu pod názvom „SLNEČNICA“.

UČENIE

Naše výukové metódy pre našich najmenších im umožňujú nasávať nové vedomosti .

HRA

Naše vzdelávacie hry pomáhajú rozvíjať schopnosti a zručnosti detí tak, že je to pre nich zábavné a učenie si užívajú naplno.

STRAVA

Strava je dovážaná zo školskej jedálne. Podávame rýchlu desiatu, výdatný obed a chutný olovrant.

Oznamy

2% z dane

Vážení rodičia,  materská škola je i v tomto roku poberateľom 2% – 3% dane z príjmov za rok 2018, preto Vás touto cestou žiadame o poskytnutie dane pre MŠ. …

Read More

Dotácia stravy

Vážení rodičia školopovinných detí! S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny …

Read More
Zatvoriť menu