Materská škola
na ul. Eötvösa 64 v Komárne

Sme zariadenie, ktoré poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výchova a vzdelávanie prebieha na základe Školského vzdelávacieho programu pod názvom „SLNEČNICA“.

books

UČENIE

Naše výukové metódy pre našich najmenších im umožňujú nasávať nové vedomosti .

HRA

Naše vzdelávacie hry pomáhajú rozvíjať schopnosti a zručnosti detí tak, že je to pre nich zábavné a učenie si užívajú naplno.

STRAVA

Strava je dovážaná zo školskej jedálne. Podávame rýchlu desiatu, výdatný obed a chutný olovrant.