10 spôsobov, ako pripraviť dieťa na vstup do materskej školy​

family

Čo môžete urobiť pre to, aby ste uľahčili vstup dieťaťa do materskej školy? Jednou z najväčších zmien v živote detí je nástup do materskej školy.

Podporte zodpovednosť priradením denných činností. Medzi možné povinnosti pre deti patrí napríklad upratanie hračiek, pomoc pri vynášaní odpadkov, upratanie periny, párovanie ponožiek a pod. Rodičia tak podporujú posilňovanie koncepcie, ktorá je základom aj pri činnostiach s deťmi v materskej škole.

Začleňte čítanie, kreslenie a počítanie do vášho každodenného programu. Určenie farieb a tvarov, čítanie príbehov a rozprávok, jednoduché počítanie do 6 sú schopnosti, ktoré budú prospešné pre začiatok a ktoré bude ďalej rozvíjať pani učiteľka v materskej škole.

Vysvetľujte a učte deti dobrým mravom. Učiť deti povedať, „prosím“ a „ďakujem“, neprerušovať niekoho keď práve hovorí.

Chváliť pozitívne správanie (za dobré mravy, zdieľanie a požičiavanie si hračiek, za striedanie pri aktivite s inými deťmi, za dokončenie úlohy,  atď.) a mať špecifické dôsledky pri nežiaducom konaní a správaní 

Tréning predškolských zručností. Učitelia v materských školách budú vďační za vašu pomoc pri výučbe detí ako si otvoriť alebo zatvoriť fľašu s vodou či ruksak, ako si  správne umývať ruky, samostatne dokončiť toaletné potreby a zaviazať šnúrky na topánkach.

Podporujte deti dodržiavať návod, ktorý ste im prvýkrát dali. Ak deti dostali od vás smer, opakujte ho a doťahujte s nimi. 

Pozrite sa spolu s dieťaťom do jeho budúcej materskej školy, ukážte mu ihrisko. Oboznámenie sa s materskou školou pomôže zmierniť úzkosť detí a rodičov.

Zaveďte rutiny, ktoré sa budú opakovať. Buďte nápomocní pri  zvykaní dieťaťa na pravidelný popoludňajší oddych. 

Aktivity, ktoré je vhodné robiť s deťmi dva až tri mesiace pred nástupom do materskej školy.  Poproste pani učiteľku o rady, napríklad môžete nechať dieťa samostatne vybrať knihu na čítanie, každý deň sa hrať “ na škôlku“, a pod. 

Stratégia pre rodičov – ako zvládnuť úzkosť z odlúčenia. Úzkosť z odlúčenia je bolestivá pre každého. Rodičia by sa mali rozlúčiť so svojim dieťaťom medzi dverami triedy namiesto jeho dlhého držania alebo prechádzok okolo materskej školy. Prvé dni v škôlke sú zvyčajne oveľa ťažšie pre rodičov ako ich deti. Nezávislosť detí je dôležitá pre vedenie detí ku ich vlastnej sebaúcte (povzbudzujúcimi slovami typu „som presvedčená, že toto dokážeš urobiť sám/sama a budeš úspešný/á.“).