abc-3523453_1920

Vážení rodičia,

v rámci výuky anglického jazyka sa vedenie materskej školy na rok 2019-20 rozhodlo pre súkromnú jazykovú školu – PRO AMERICANA. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke

www.proamericana.sk. Na vytvorenie jednej skupiny je potrebných približne 10 detí. Firma venuje 10%-nú odmenu z každého mesačného príjmu pre potreby materskej školy (triedy). Vyučovanie prebieha v dobe určenej riaditeľkou MŠ.

Cena: 2 x týždenne po 30 minút: 1,80€/lekcia + pracovný zošit so slovníkom pre rodičov 5,90€ €
Školné poplatky sa vyberajú len za tie deti, ktoré boli na lekciách prítomné.